Onze realisaties

Code Titel Duur Jaar Versie Prijs
ARCHE020 Archeologie en vis 09'50'' 1997 FR/NL 10€
ARTS020 SOS Oude Schilderijen 23'06'' 1996 FR/NL 10€
PATR010 De collegiale kerk van Hoei 19'23'' 1995 FR/NL 10€


Cultura Europa

Opgericht in 1982 als een sociale onderneming, werd CULTURA EUROPA in 1990 een vzw.

De vzw promoot het Waalse patrimonium in België en Europa. Haar doelstelling: een zo groot mogelijk aantal mensen laten kennismaken met de culturele identiteiten van de regio’s en landen die ons omringen. Dit is een essentieel element in de opbouw van een Europese identiteit.

Wat bedoelen we met culturele identiteit?
• de sociale of persoonlijke expressie van het individu die gebaseerd is op zijn ervaringen. Deze komt tot uiting in de kunsten.
• de kennis van het culturele verleden dat wordt verworven vanuit het dagelijkse leven. Gewapend met dit zelfbewustzijn, draagt hij deze identiteit over aan de toekomstige generaties.
• de originele creatie die ontspringt aan het menselijk “genie”.

Wat zijn de activiteiten van de vzw?

1/ de creatie van een visuele database van het Waalse patrimonium en het beheer van deze archieven in samenwerking met de Waalse Overheidsdienst (Service Public de Wallonie - DGO4) sinds 1990 en met het Instituut voor het Waals Patrimonium sinds 2000.
2/ de realisatie van documentaires, audio-CD’s, interactieve CD-Rom’s, DVD’s en “flash video”, die getuigen van de culturele activiteit in Wallonië: archeologische opgravingen, inauguratie van exposities, restauraties van schilderijen, bouwprojecten, muziekopnames,... Deze worden zowel in België verdeeld als buiten de landsgrenzen.
3/ de promotie en zo groot mogelijke verspreiding van films en archieven. Deze verspreiding gebeurt door middel van exposities, projecten, grafische publicaties en scenografie alsook door het regelmatig up-to-date houden van videoclips en sociale mediakanalen: Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Medewerking :

De wetenschappelijke kwaliteit van de activiteiten van de vzw komt mede tot stand door de nauwe samenwerking met talrijke specialisten in verschillende domeinen. De vereniging stelt zijn ervaring ook ten dienste van verschillende culturele instellingen:

• Instituut voor het Waals Patrimonium
• Koning Boudewijnstichting
• Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
• Musée provincial des Arts anciens du Namurois
• Het Archéoforum van Luik
De vzw steunt tenslotte elke persoon – archeoloog, onderwijzer, historicus, muzikant, student,... die zijn ontdekking en kennis wenst te delen met anderen.

Cultura Europa asbl
Promotion Art et Culture

Rue de la Pépinière 19
5000 Namur

Tél. : +32 (0) 81 22 41 79
Fax : +32 (0) 81 22 00 80
E-mail : info@culturaeuropa.be